fbpx
Vaše centrum pre fyzioterapiu, rehabilitácie a masáže


+421 948 939 737

Štúdium fyzioterapie bola jej voľba č.1 po strednej škole a doteraz to neľutuje. Vedieť pomôcť ľuďom je pocit na nezaplatenie. Počas rokov praxe absolvovala niekoľko kurzov, ktoré jej pomáhajú pochopiť ako funguje naše telo. Rada sa venuje športovcom a má rada nové výzvy. Od r. 2018 je novým členom nášho tímu. Fyzioterapii sa venuje plných 8 rokov.

Vzdelanie

2007 - Ukončené vzdelanie na SZŠ v BB odbor masér
2010 - Ukončené Bc.štúdium v odbore fyzioterapia, SZU fakulta zdravotníctva v BB
2010 - Informačný kurz Spiral dynamik - koordinačná jednotka HK
2011 - I-IV. kurz Sm-systém , manuálne techniky
2011 - Metóda SM-systém , poruchy chrbtice v bedrovej,hrudnej a krčnej oblasti
2011 - Metóda SM-systém, prevencia vzniku porúch v oblasti hornej a dolnej končatiny, chôdza, beh
2011 - Metóda SM-systém prevencia vzniku bolesti hlavy, závrat, poruchy vnútorných orgánov
2012 - Kurz Terapeutické využitie kinesio tapu
2013 - Ukončené Mgr.štúdium v odbore fyzioterapia, SZU fakulta zdravotníctva v BB
2013 - Akrálna koaktivačná terapia I.
2016 - Akrálna koaktivačná terapia II.
2016-2017 - Neuro - muskulo - skeletálny koncept diagnostiky a terapie porúch funkcie pohybového aparátu časť A,B,C,D
2018 - Koncept Ľudmily Mojžišovej A,B,C,D