fbpx
Vaše centrum pre fyzioterapiu, rehabilitácie a masáže


+421 918 357 399

Prvotné rozhodnutie študovať fyzioterapiu u Bibiany bolo podmienené láskou k pohybu. Počas štúdia zistila, že ju napĺňa vidieť pokroky klienta v ceste za zdravým pohybovým aparátom a pomáhať klientom na tejto ceste . Plánuje sa aj naďalej rozvíjať a venovať najmä dospelým a mladým ľuďom s akýmkoľvek pohybovým problémom aj v oblasti prevencie patológií v pohybe. Kvalitný pohyb = zdravý pohyb. Je obľúbená pre efektívnosť v liečbe pohybového systému. Aj napriek mladému veku vie bohaté teoretické poznatky uplatniť v praxi.

2023  ukončenie VŠ štúdia II.stupňa
2022  APPP časť A