fbpx
Vaše centrum pre fyzioterapiu, rehabilitácie a masáže


+421 902 207 818

Dôvodom prečo si vybrala povolanie fyzioterapeuta je, že má rada ľudí a prácu s nimi. Rada pomáha iným. Okrem toho, že je fyzioterapeut, učí na Fakulte zdravotníctva SZU v BB. Problematike bolesti chrbtice a pohybového aparátu sa venuje 9 rokov. Je registrovaným členom Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Vzdelanie

2007 - Lekárska fakulta - Bc.
2009 - Lekárska fakulta - Mgr.
2012 - Propriofoot concept
2013 - Terapeutické využitie Kinesio Tapu
2015 - Špecializácia -Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového aparátu
2016 - Kurz Neuro- muskulo- skeletálny koncept diagnostiky a terapie porúch pohybového systému
2017 - Sprievodca severskej chôdze 2017, Neuro Mobilizačná terapia
2018 - SM systém A,B,C,D
2018 - metodika L. Mojžišovej (A,B,C,D)
2019 - Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie