fbpx

Sme neštátne zariadenie fyzioterapie, procedúry sú uhrádzané v hotovosti.

Storno poplatok

V prípade zrušenia terapie menej ako 24 hodín pred terapiou alebo nedostavenie sa na terapiu Vám bude účtovaný storno poplatok nasledovne vo výške:

    • 35 € pri 50 min. procedúre
    • 25 € pri 25 min. procedúre

Storno poplatok Vám bude naúčtovaný pri nasledujúcej terapii v našom zariadení. V prípade nezaplatenia storno poplatku môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odmietnuť následnú terapiu.

Fyzioterapia

Služba Trvanie Cena
Vstupné vyšetrenie a terapia 50 min 40€
Terapia 25 min. 25€
Terapia 50 min. 35€
Individuálne cvičenie 25 min. 25€
Individuálne cvičenie 50 min. 35€
Kineziotejping 12€
Laseroterapia samostatná 18€
Laseroterapia v rámci terapie 8€
Poradenstvo 25€
Vstupné vyšetrenie a terapia v domácnosti BB-mesto 50 min 45€
Cvičenie v domácom prostredí BB-mesto 50 min. 40€
Cvičenie v domácom prostredí BB-mesto 25 min. 30€
SM systém individuálne 25 min. 25€
SM systém skupinový 2os. 25 min. 15€/os
APPP koncept 25 min. 25€
APPP koncept 50 min. 35€

Fyzio-walking alebo rehabilitačný Nordic walking /severská chôdza/

Služba Trvanie Cena
Individuálny tréning /1lekcia/ 60 min 30€
Skupinový 2 os. /1lekcia/ 60 min. 15€/os
Skupinový 3 os. a viac /1lekcia/ 60 min. 10€/os

Masáže

Služba Trvanie Cena
Klasická liečebná masáž - šija 15 min. 15€
Klasická liečebná masáž - čiastočná (chrbát, šija) 25 min. 24€
Klasická liečebná masáž - čiastočná (chrbát + dolné končatiny) 50 min. 35€
Klasická liečebná masáž čiastočná 5x (predplatné) 25 min. 120€
Bankovanie 50 min. 40€
Bankovanie 25 min. 25€