Vaše centrum pre fyzioterapiu, rehabilitácie a masáže

Sme neštátne zariadenie fyzioterapie, procedúry sú uhrádzané v hotovosti.

Storno poplatok

V prípade zrušenia terapie menej ako 24 hodín pred terapiou alebo nedostavenie sa na terapiu Vám bude účtovaný storno poplatok nasledovne vo výške:

  • 20 € pri 50 min. procedúre
  • 12 € pri 25 min. procedúre

Storno poplatok Vám bude naúčtovaný pri nasledujúcej terapii v našom zariadení. V prípade nezaplatenia storno poplatku môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odmietnuť následnú terapiu.

Fyzioterapia

Služba Trvanie Cena
Vyšetrenie fyzioterapeutom 7€
Individuálne cvičenie 25 min. 13€
Cvičenie v domácom prostredí v BB / mimo BB 1 hod. 23€ / 25€
Cvičenie v domácom prostredí v BB / mimo BB 25 min. 13€ / 25€
Manuálna terapia /mäkké techniky a mobilizácia/ 25 min. 15€
Individuálne cvičenie 50 min. 20€
Manuálna terapia /mäkké techniky a mobilizácia/ 50 min. 25€
SM systém individuálne 25 min. 13€
SM systém skupina 2os. 25 min. 7€/os.
Kineziotejping 5€
Poradenstvo 7€

Masáže

Služba Trvanie Cena
Klasická liečebná masáž - šija 15 min. 9€
Klasická liečebná masáž - čiastočná (chrbát, šija) 25 min. 13€
Klasická liečebná masáž - čiastočná (chrbát + dolné končatiny) 50 min. 25€
Klasická liečebná masáž - celková (chrbát, šija + HK + DK) 70 min. 37€
Klasická liečebná masáž celková 5x (predplatné)/ 70 min. 160€
Klasická liečebná masáž čiastočná 5x (predplatné) 25 min. 70€
Bankovanie 50 min. 30€
Bankovanie 25 min. 15€
Manuálna lymfodrenáž 50 min. 35€
Manuálna lymfodrenáž DKK 90 min. 48€