fbpx

Radi by sme Vám ponúkli možnosť fyzioterapie v domácom prostredí, pretože vieme, že okrem ambulantných pacientov existuje veľká skupina ľudí ktorí sú handicapovaní,  po operácii a je pre nich nemožné dochádzať na rehabilitáciu.


Pre koho je určená?

V rámci rehabilitácie v domácom prostredí sa o Vás, alebo Vášho blízkeho bude starať vyškolený fyzioterapeut.

Rehabilitačnú starostlivosť poskytujeme pacientom s neurologickým deficitom:
 stavy po cievnej mozgovej príhode
 skleróza multiplex
 poranenie chrbtice a miechy

ale aj pacientom po úrazoch, operáciách, výmene kĺbu, alebo iných stavoch vedúcich k imobilizácii.

Čo je jej náplňou?

Náplňou individuálnej pohybovej terapie sa vždy odvíja od stavu pacienta, anamnestických údajov, a neustálej konzultácie s klientom. V rámci terapie sa zameriavame na zvýšenie svalovej sily, zlepšenie rozsahu pohybov, využívame špeciálne metodiky určené na liečbu porúch centrálneho a periférneho systému, dychovú gymnastiku, nácvik chôdze a sebaobslužných úkonov, …

Vyšetrenie a terapia sú účtované bez spoluúčasti poisťovne.

Fyzioterapia v domácom prostredí zlepšuje fyzickú a psychickú kondíciu, aktivuje pacienta. Môže predchádzať hospitalizácii, alebo na ňu nadviazať.

Pre podrobnejšie informácie o fyzioterapii v domácom prostredí nás môžete kontaktovať cez formulár na našej stránke, alebo nám zavolajte na t.č. 0904 840 770