fbpx
Vaše centrum pre fyzioterapiu, rehabilitácie a masáže


+421 904 840 770

Martin je jedným zo zakladateľov K-physio. Vo svojom odbore pracuje už viac než 10 rokov. Skúsenosti získaval v ČR kde pracoval s ľuďmi po výmenách kĺbov a reumatologickými pacientami. Následne strávil 5 rokov v NRC Kováčová.
Aj na základe týchto skúseností sa vo svojej praxi momentálne venuje pacientom s tažkým postihnutím v ich domácom prostredí. V zariadení K-physio sa venuje aj pacientom, ktorí majú problémy s chrbticou. Je registrovaným členom Slovenskej komory Fyzioterapeutov.

Vzdelanie

2002–2005 - Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici, odbor: Diplomovaný fyzioterapeut
2006 - Kurz SM-systém funkčná stabilizácia a mobilizácia chrbtice
2007 - Kurz Základné princípy metódy R.Brunkow
2009 - Športová fyzioterapia a tréning I.
2010-2013 - SZU v Bratislave, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici, Fyzioterapia - Bc.
2011 - Podiatria pre lekárov a fyzioterapeutov
2012 - Trainer in robotic rehabilitation therapy with Lokomat
2012 - Dynamická neuromuskulárna stabilizácia A, B,C
2012 - Terapeutické využitie kineziologických tapov
2014-2015 - Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky a terapie porúch pohybového systému
2015–2018 - SZU v Bratislave, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici, Fyzioterapia – Mgr.
2018 - SPS -RTG,MRI,CT diagnostika u porúch chrbtice
2018 - Kurz SM systém časti A,B,C,D
2019 - Kurz RSP Rehabilitace spastické parézy